Formål - https://www.sprh.dk/

Gå til indhold
Sammenslutningen af professorer ved Rigshospitalet

Sammenslutningen blev dannet i 1995 og har til formål at varetage akademiske interesser samt at virke for professorerne på Rigshospitalet.

Formålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet. Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på,

  • at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved styrkelse af de forsknings-bærende strukturer i Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND)
  • at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen i andre sundhedsfaglige områder
  • at styrke videnskab og undervisning på SUND
  • at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH
  • at fremme kontakten med professorer ved landets andre universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH
  • at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet


SPRH forhandler ikke ansættelse og lønforhold for sine medlemmer
Tilbage til indhold