https://www.sprh.dk/

Gå til indholdFormålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet.
Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på:


at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige
ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved
styrkelse af de forskningsbærende strukturer i Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND)

at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen
i andre sundhedsfaglige områder

at styrke videnskab og undervisning på SUND

at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH

at fremme kontakten med professorer ved landets andre
universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH

at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet
Nyheder og arrangementer 2024


Referat fra seneste generalforsamling & formandens beretning fra 2023 kan læses her

Tilbage til indhold