https://www.sprh.dk/

Gå til indhold
Formålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet. Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på:


at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige
ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved styrkelse af de forskningsbærende strukturer i Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND)

at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen i andre sundhedsfaglige områder

at styrke videnskab og undervisning på SUND

at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH

at fremme kontakten med professorer ved landets andre universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH

at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet
Nyheder og arranmenter 202110 sepember, 14-15
Development and implementation of Minimal Invasive Thoracic Surgery
Rigshospitalets Auditorium 2, opgang 44


22 september, 16.00-19.00
Holst Auditorium, Mærsk Tower, Panum Institute, Blegdamsvej 3B, 2200 København N
Tilbage til indhold