https://www.sprh.dk/

Gå til indhold
Formålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet. Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på:


at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige
ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved styrkelse af de forskningsbærende strukturer i Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND)

at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen i andre sundhedsfaglige områder

at styrke videnskab og undervisning på SUND

at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH

at fremme kontakten med professorer ved landets andre universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH

at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet
Nyheder og arranmenter

Kommende møder 2020 sæt kryds i kalederen. Mere info om program og tilmelding vil løbende blive opdateret på hjemmesiden

Mandag 14. september kl. 16-19
Onsdag 25. november kl. 16-19


Debatmøde om forskningsfinansiering i Rigshospitalets professorsammenslutning med Regionsdirektør Svend Særkjær.

Læs formandens seneste beretning her

Tilbage til indhold